dimecres, 4 de març de 2015

Aviat començarem els tallers/conversa de navegació tradicional

Fer obres a una barca és com fer obres a casa, mai saps quan acabaran. Per aquest motiu, els tallers de navegació tradicional que hem de començar a oferir el llaüt Nova Catalina i jo mateix no es duran a terme fins d'aquí una o dues setmanes, quan en principi fa dos mesos que haurien d'haver començat.


Taller de navegació tradicional? És una manera de dir-ho. La proposta és navegar per parlar, pensar, reflexionar, sobre el sentit d'elements heretats, com la barca mateixa, valorar perquè pot ser lògic un llaüt de l'any 1940 el 2015. Per què encara és viu? Per què hi ha persones que el sentim com un element absolutament vigent? Quin rol juga una peça que dura en la societat del comprar-llençar-comprar? El patrimoni és la barca o són els valors que hi són associats o que projectem en ella?
Com es pot veure, aquest serà un taller un tant especial. No té cap cost econòmic per a qui hi participi, però sí que té un cost d'implicació en la preservació física de la barca i en l'activitat intel·lectual de respondre a les preguntes que acabam de transcriure. El primer aspecte passa per ajudar, sempre que es desitgi, en les tasques de manteniment del Nova Catalina, alhora que es convida a formar un borsí de tripulants per a dur a terme les navegades amb que considerem possible somniar. El segon, passa per anar elaborant un material escrit i audiovisual que permeti recollir la reflexió sobre la barca en un llibre, en una exposició, en un producte digital.
Hi haurà persones que seran cridades a participar en el taller de forma personalitzada, per invitació directa, perquè les coneixem i pensam que tenen un perfil adequat per aportar material de valor en el sentit que hem exposat, Altres persones interessades en navegar amb nosaltres, poden contactar amb jo a través de mardemars@gmail.com.
Aquest serà un procés lent en benefici d'una navegació personalitzada. A la barca només hi navegaran dues persones i jo mateix, per a la qual cosa no es pot assumir un nombre important de participants en un breu termini de temps.
En principi, cada parella de participants, serà convidada a realitzar quatre sessions que inclouen els continguts bàsics per tenir una noció bàsica de l'embarcació amb la qual es navega i sobre els seus sistemes de propulsió, la vela llatina i el rem. Tot això, emmarcat en un concepció de la navegació tradicional entesa com a una font de coneixement per a una relació sostenible amb l'entorn i que entenem com un recurs que es pot fusionar de forma natural amb la innovació.
Com deia, aquest serà un camí fet sense preses. No sé la capacitat de resposta que tindré si es genera demanda. De moment, hi ha una dotzena de persones interessades en participar i amb elles avaluaré els punts forts i febles de l'experiència per anar-la millorant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada